06-45271325
info@opvanguniek.nl

Opvang Uniek is een kleinschalige organisatie. Wij bieden passende zorg voor Unieke kinderen en jongeren met een beperking. De zorg en begeleiding voor hen verzorgen we aan huis, en op verschillende locaties in de omgeving Achterhoek. Opvang Uniek is gecontracteerd door 17 gemeenten uit de regio voor WMO en Jeugdwet. Tevens leveren wij zorg uit de WLZ.

Een kind met een beperking en/of ontwikkelingsstoornis is vaak een behoorlijke opgave voor ouder(s)/verzorger(s). De aandacht die hiernaar uitgaat legt vaak een druk op het gehele gezin. Opvang Uniek biedt verschillende vormen van zorg aan, om passende zorg te kunnen bieden voor het unieke, individuele kind in samenwerking met kind, gezin, en betrokken zorginstanties. Middels een individueel begeleidingsplan zorgen we voor realistische doelen en werkbare methoden om gezamenlijk naar toe te werken. Daarnaast zorgt deze unieke vorm van opvang voor een stukje ontlasting bij overige gezinsleden.

Benader ons gerust voor vrijblijvende informatievoorziening.

5871