06-45271325
info@opvanguniek.nl

Doelgroep

Doelgroep

Wij bieden zorg, ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren met een beperking in verschillende leeftijden. Zowel met een Persoonsgebonden Budget (PGB) als met een Zorg In Natura (ZIN) beschikking kunt u bij ons terecht. Door de samenwerking met u aan te gaan, streven wij naar passende zorg voor het hele gezin.

‘Kinderen en jongeren met een beperking’, dat is een brede doelgroep. Dit is echter ook ons streven. Wij hebben de professionaliteit, kennis en ervaring in huis om deze diverse doelgroepen te begeleiden en ondersteunen. Te denken valt aan; Verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme (ASS) en AD(H)D. Ook zijn wij bekend met hechtingsproblematiek, angststoornissen en gedragsproblematiek.

Als u twijfelt of Opvang Uniek de juiste begeleiding voor uw kind kan bieden, neem dan vrijblijvend contact met ons op om gezamenlijk de mogelijkheden voor u en uw kind(eren) te bespreken.

Opvang Uniek levert de zorg en begeleiding alleen in een vrijwillig kader. Jeugdbescherming, -reclassering en gedwongen zorg zijn geen onderdeel van ons aanbod.

 

Uitsluitcriteria:

Welke begeleiding biedt Opvang Uniek niet?

  • Forensische zorg
  • Verpleegkundige handelingen
  • Zorg / begeleiding aan cliënten die vanwege hun beperking / psychische problematiek ernstige agressie vertonen
  • Risicovolle handelingen (buiten het beheer van medicatie)
  • Rolstoelvervoer, hiervoor zijn helaas geen middelen beschikbaar

 

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de reeds opgestarte begeleiding binnen Opvang Uniek te beëindigen:

  • Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
  • Fysieke agressie
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Suïcidaliteit van cliënt
  • Zorg die in een gedwongen kader plaats moet gaan vinden.