06-45271325
info@opvanguniek.nl

Over ons

Door verschillende gesprekken met ouders met kinderen met een beperking, kwamen we erachter dat er vraag is naar kleinschalige opvang voor deze doelgroep. We zijn gestart in 2010, met de doelen gezinnen te ondersteunen, passende opvang en begeleiding te bieden voor het unieke kind, maar ook vooral niet uit het oog te verliezen dat het belangrijk is dat een kind zich veilig en op zijn gemak voelt, en een leuke tijd heeft bij ons. Nadat we waren gestart met de logeeropvang, ontdekten we al gauw de vraag naar andere soorten opvang en zorg. We spelen waar mogelijk in op de vraag en de behoefte van ouders/verzorgers. Wanneer uw behoefte op dit moment nog niet terug te zien is in ons aanbod,  betekent dit dus niet dat wij geen passende zorg kunnen bieden.

Benader ons dus gerust om vrijblijvend met ons de mogelijkheden te bekijken.

Verwijzers

Opvang Uniek heeft een zorgaanbod dat past binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
Opvang Uniek biedt tweedelijnszorg waardoor een verwijzing nodig is van:
– het sociaal wijkteam of consulent uit de gemeente waar u woont
– huisarts of kinderarts
– Gecertificeerde instelling
– Medisch specialist
– rechter, jeugdbeschermer of Officier van Justitie

Daarnaast biedt Opvang Uniek zorg dat past binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Verwijzing verloopt via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).