06-45271325
info@opvanguniek.nl

Klachtenprocedure

We doen bij  Opvang Uniek onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit kan betekenen dat onze dienstverlening niet altijd volgens uw verwachtingen plaatsvindt. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de dienstverlening van Opvang Uniek, dan willen wij u vragen om uw onvrede aan ons bekend te maken. Enerzijds omdat we daarmee in de gelegenheid worden gesteld om de oorzaak van uw onvrede weg te nemen, anderzijds omdat uw klacht ons de kans beidt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Het beste kunt u eerst de klacht bespreken met de direct betrokken personen: hierbij kan de persoonlijk begeleider of de zorgmanager mogelijk helpen.
Mocht de klacht voor u blijven bestaan dan kunt u de klacht melden via het klachtenformulier onderaan deze pagina en wordt er contact met u opgenomen.

Hieronder volgt de procedure die wordt gevolgd om uw klacht te behandelen. Dit is weergegeven middels een stappenplan:

Stap 1

Praten.
Heeft u een klacht? Bespreek deze dan eerst met de betrokken begeleider en/of persoonlijk begeleider. Op deze manier is de betrokken medewerker op de hoogte van de klacht die u heeft. Door in gesprek te gaan kan er een uitleg worden gegeven en kunt u wellicht samen tot een oplossing komen.
Vindt u het lastig om de klacht te bespreken met de direct betrokken begeleider dan is het mogelijk om het klachtenformulier te gebruiken onderaan deze pagina of uw klacht te mailen naar: info@opvanguniek.nl . Op deze manier komt de klacht bij Opvang Uniek binnen en zal er contact met u worden opgenomen om in gesprek te gaan.

Stap 2

Schriftelijke klacht.
Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid, of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kunt u een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier of via info@opvanguniek.nl . Dit formulier of de schriftelijke klacht op de mail komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht. Deze zal een beoordeling maken van de te nemen stappen, er zal in ieder geval aan alle betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om hun kant van de zaak toe te lichten en de klacht proberen te verhelpen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris:
Opvang Uniek
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Zuiderkruis 7
7071 TB Ulft

Stap 3

De Geschillencommissie.
Indien ook met behulp van een klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, of wanneer de aard van de klacht deze weg niet mogelijk maakt, kunt u er voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie beoordeelt geschillen met zorgaanbieders. Zij zijn onpartijdig en onafhankelijk. Er wordt contact met u en Opvang Uniek opgenomen. Klachten kunnen enkel bij de geschillencommissie worden voorgelegd indien de klacht eerst is neergelegd bij de organisatie.

Contactgegevens Geschillencommissie:
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag.

Klachtenformulier

Naam
E-mail
Telefoonnummer
Klacht
Vul de code (4 letters) in om het
formulier te kunnen verzenden.

captcha