06-45271325
info@opvanguniek.nl

Zorgvormen

Structuur voor kind en gezin is te allen tijde ons streven. Vanuit alle zorgvormen die wij bieden is vaste begeleiding, een vaste groep, en een veilige, prettige omgeving het vertrekpunt. Vanuit deze stabiliteit kan het kind op eigen tempo aan de ontwikkeling werken.

Samen met kind, gezin en externe betrokkenen stellen we een begeleidingsplan op waarbij we uitgaan van het unieke kind. Middels realistische doelen en werkbare methoden die toegepast kunnen worden binnen onze zorgvormen, maar ook in de thuissituatie, staan we ouders bij en zorgen we voor een integrale aanpak waarbij structuur en continuïteit centraal staat.

Bij de indeling van de groepen kijken we naar de leeftijd, het gedrag, en de interesses van het kind/de jongere. Door de groepen klein te houden zorgen we ervoor dat er tijd en aandacht is voor het individuele kind en diens begeleidingsvragen. Tevens is hierdoor ruimte om van elkaar te kunnen leren. Te denken valt hierbij aan de begeleiding van sociale interactie en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Vanuit professionele begeleiding wordt er in overleg met de kinderen/jongeren activiteiten georganiseerd die niet alleen leerzaam, maar ook ontspannend zijn. De leerzame aspecten zitten soms in kleine momenten. Denk hierbij aan het samenwerken tijdens een taak, het helpen van een groepsgenoot of overleggen met elkaar welke activiteit er gedaan wordt. Onze medewerkers benutten deze leerzame momenten vanuit een professionele houding, kennis en ervaring, en verzorgen u een warme overdracht na afloop.

Als ouder ontvangt u voor het logeerweekend, dagopvang of vakantieopvang de planning voor de betreffende dag(en). Hierin staat onder andere de dagindeling en de samenstelling van de groep.

 • Logeerweekenden

  Een logeerweekend duurt van vrijdagmiddag 16:00 t/m zondag 16:00, of van zaterdag 10:00 tot zondag 16:00. Later brengen en eerder ophalen kan ook, neem hiervoor tijdig contact met ons op om mogelijkheden te bespreken.

  Voor de logeerweekenden hebben wij 3 mogelijke locaties:

  • Logeerhuis Wehl (vrijstaande woning)
  • Logeerhuis Braamt (Landal Greenparks Stroombroek)
  • Logeerhuis Ulft (het DRU-complex)

  De locaties worden bepaald aan de hand van de indeling van de groepen.

 • Zaterdagopvang

  De zaterdagopvang betreft een vorm van dagopvang binnen Opvang Uniek. Deze vindt plaats in een vleugel van brede school ‘Het Kleurrijk’ in de wijk Dichteren in Doetinchem. Binnen deze locatie hebben wij de mogelijkheid gebruik te maken van verschillende faciliteiten zoals; een keuken, een relaxruimte, een buitenruimte, en een ruimte waarin onder andere een podium, een tafeltennistafel, en een verkleedhoek aanwezig zijn.

  Deze dagopvang opent haar deuren om 10:00 uur en eindigt om 16:00 uur. Later brengen en eerder ophalen kan ook, neem hiervoor tijdig contact met ons op om mogelijkheden te bespreken.

 • Woensdagopvang

  De woensdagopvang vindt plaats in het logeerhuis in Wehl, gemeente Doetinchem. Op dit moment hebben wij alleen op de middag een groep, van 13:00 uur tot 16:30 uur. Dit betekent echter niet dat de mogelijkheden hier ophouden. We kunnen gezamenlijk de mogelijkheden bekijken, en stellen ons hierin flexibel op. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met ons.
 • Buitenschoolse opvang

  De buitenschoolse opvang vindt plaats in het logeerhuis in Wehl, gemeente Doetinchem. De tijden van de buitenschoolse opvang kunnen naar uw behoeften worden aangepast. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met ons.

 • Vakantieopvang

  Tijdens de vakantieperioden bieden wij zowel dagopvang als logeeropvang aan. Deze opvang vindt plaats in het logeerhuis in Wehl, gemeente Doetinchem. Hoewel we blijven streven naar structuur en continuïteit in de opvang, kunnen we tijdens vakanties niet altijd de structuur van vaste groepen garanderen. Wel kunt u contact met ons opnemen om samen de mogelijkheden te bekijken zodat deze structuur en continuïteit in de opvang, zoveel als mogelijk gewaarborgd blijven.

 • Ambulante begeleiding

  Wij bieden u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ambulante begeleiding. De ambulant begeleider komt (indien gewenst) aan huis. De nadruk ligt hierbij op begeleiding  waarbij hulpvragen van het kind en het gezin centraal staan. Voorbeelden zijn: ontlasting van het gezin, vergroten van de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en het verbeteren van contacten met broers en zussen.

 • Ambulante opvoedingsondersteuning

  Opvoeden is niet altijd makkelijk. Bij opvoedingsondersteuning komt de begeleider (indien gewenst) aan huis. Bij deze vorm van zorg ligt de nadruk op intensieve begeleiding en ondersteuning voor het gezin, waarbij ieder een actieve rol heeft in de samenwerking. Door middel van een persoonlijk plan worden realistische doelen geformuleerd, waar gezamenlijk aan gewerkt wordt.
 • Vervoer

  Binnen Opvang Uniek kunnen wij u diverse mogelijkheden aanbieden als het gaat om vervoer naar de locatie en weer naar huis. U kunt contact met ons opnemen over de mogelijkheden.