06-45271325
info@opvanguniek.nl

Werkwijze

De organisatie:

Bij Opvang Uniek worden de kinderen in vaste en kleine groepen begeleid. Als uw kind naar Opvang Uniek gaat, dan streeft de organisatie ernaar dat uw kind bij dezelfde kinderen, op dezelfde locatie, met dezelfde begeleidsters is. Ook bij ambulante begeleiding wordt uw kind door één en dezelfde begeleidster begeleid. Voor verdere uitleg over de zorgvormen verwijzen we u naar het kopje ‘zorgvormen’.

Opvang Uniek is een kleinschalige organisatie. Daardoor zijn er korte lijnen met het bestuur en de begeleiders. De organisatie is flexibel en kan hierdoor snel inspelen op uw zorgvragen. Daarbij streven we naar ruime bereikbaarheid, zodat we uw vraag snel in behandeling kunnen nemen.

Methodiek:

Naast het begeleidingsplan met de individuele doelen van het kind/de jongere, wordt er gebruik gemaakt van een unieke werkwijze. Er is onderzoek gedaan naar welke benadering het beste aansluit bij de kinderen/jongeren van Opvang Uniek. Naar aanleiding hiervan is een methodiek met bijpassende tools ontwikkeld, die ingezet kunnen worden bij de begeleiding van kind en gezin.

De methode ‘De puzzel van ieder Uniek kind’ staat voor een individueel gerichte benadering, waarbij aangesloten wordt bij de begeleidingsbehoefte van het kind. De methodiek heeft als doel de individuele doelen van kinderen en jongeren met een beperking te realiseren.